Oferujemy Usługi Księgowe

Szybki kontakt 501 399 470


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • księgowość spółek z o.o. - pełna księgowość,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,  
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, 
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,  
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,  
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,  
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych    
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,  
 • sporządzanie wniosków kredytowych, 
 • rejestracja spółek z o.o., spółek cywilnych, komandytowych, jawnych i jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie podatników przed organami kontroli i administracji skarbowej,

 


KOntakt

Kancelaria Prawno-Podatkowa focus

 dziewulskiego 39

87-100 toruń

sekretariat@biurofokus.pl

501 399 470

Godziny otwarcia

Pon - Pia  8.00-16.00