Rejestracja Firm

Kancelaria FOCUS zajmuje się kompleksową rejestracją podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz CEIDG. Korzystamy z możliwości rejestracji Spółek online z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy lub przygotowujemy umowę spółki według zaleceń Klienta. 
Rejestrujemy następujące podmioty:
  • spółka z o.o.,
  • spółka akcyjna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka jawna,
  • spółka cywilna,
  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • fundacja,
  • stowarzyszenie,
  • wspólnota mieszkaniowa,
  • spółdzielnia,

Zarejestrowaliśmy łącznie ponad 300 podmiotów, z których znaczącą część mamy przyjemność obsługiwać w zakresie prowadzenia księgowości.